Tag Archives: jr garcia

Finally, JR and Audrey sleep together

8 Sep

Omigod, omigod, omigod!!!  It finally happened!!!

JR and Audrey’s Tayong Dalawa honeymoon kept me at the edge of my seat.

Kinilig ka ba o kinabahan? Ako both!

At naisip kong puwede rin itong isang deo ad.