In case you missed it

3 Aug

Here’s the full The Buzz interview with host Kris Aquino at the wake of President Cory Aquino.

One Response to “In case you missed it”

  1. livingstain August 3, 2009 at 5:09 pm #

    Wow magkamuka tayo ng theme.

    Salamat cory sa lahat ng iyong pinama, lalong lalo na sa kalayaang sinimulan ng iyong asawa at iyo namang tinapos.

    baunin mo ang aming tauspusong pasasalamat at pagmamahal.

    Halika ipapasyal kita sa burol niya.

Leave a Reply to livingstain Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: