PDI turns yellow

2 Aug

The Philippine Daily Inquirer turns yellow for the day in  honor of President Cory Aquino.

inquirer

Pasok na pasok sa banga!

One Response to “PDI turns yellow”

  1. livingstain August 3, 2009 at 5:54 pm #

    Salamat cory sa lahat ng iyong pinama, lalong lalo na sa kalayaang sinimulan ng iyong asawa at iyo namang tinapos.

    baunin mo ang aming tauspusong pasasalamat at pagmamahal.

    Halika ipapasyal kita sa burol niya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: